BLOG NYA ORANG BOROBUDUR
WA . 081915432171Jumat, 30 November 2012

MARDI lan MARJAM ( NO 50 )

Buku bacaan kanggo sekolah rakyat ing pangkat 3 .
Anggitane M.MARDJANA KARO M.SAMOED SASTROWARDOJO .
 TJAP-TJAPAN KA 2 .J.B.WOLTERS DJAKARTA GRONINGEN , 1956 .
83 halaman , 13,- x 18,- cnt .

TERJUAL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar