BLOG NYA ORANG BOROBUDUR
WA . 081915432171

Kamis, 22 November 2012

KOMANDO OPERASI MENTAL ( NO 43 )

KOMANDO OPERASI MENTAL DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA .
PIDATO RADIO S.P. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX , KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA .
 ( KASANTUN ING BASA DJAWI DENING DJAPENDI )
'''   Para saderek sadaja ing Daerah Istimewa Jogjakarta .
Gandeng kalijan wontenipun kedadosan '' ingkang tuwuh margi saking pokal damelipun gromboilan ingkang mawi nama " Gerakan tiga puluh September " mila sareng punika , kulo bade suka katerangan sawatawis sarta darbe paneda dateng para saderek sadaja , kados ingkang bade kula pratelakaken punika .... ''

NGAJOGJAKARTA , 22 OKTOBER 1965 . HAMENGKU BUWONO KAPING IX .
14,8 X 30 cnt.

Rp. 25.000


Tidak ada komentar:

Posting Komentar