BLOG NYA ORANG BOROBUDUR
WA . 081915432171Minggu, 26 April 2015

MENGENANG 60 TAHUN K.A.A ( 1A )

MENGENANG 60 TAHUN " KAA " DARI MAJALAH BERGAMBAR  " LUKISAN INDONESIA  " .

Nomer . 173 - 174 , Tahun VI 1955


GEDUNG MERDEKA


PARA DELEGASI TURUN DARI PESAWAT DI LAPANGAN TERBANG KEMAJORAN DJAKARTA .


SUASANA JALAN ASIA AFRIKA BEGITU RAMAI


LAPANGAN TERBANG KEMAJORAN DJAKARTA .


ROMBONGAN PARA DELEGASI NEGARA SAHABAT


PERDANA MENTERI REPUBLIK MESIR , GAMAL ABDEL NASSER dengan  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA , Mr . ALI SASTROAMIDJOJO .


PERDANA MENTERI REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK , CHOU EN LAI .


SUASANA PEMBUKAAN KONPERENSI
PARA PERDANA MENTERI PELOPOR PENGGERAK KONPERENSI ASIA - AFRIKA . DARI KIRI , P.M BURMA, U NU . P.M. INDIA , JAWAHARLAL NEHRU . P.M. PAKISTAN , MOHAMMAD ALI . P.M. SAILAN , SIR JOHN KOTELAWALA . P.M. ALI SASTROAMIDJOJO .
PEMIMPIN DELEGASI DARI BERBAGAI NEGARA YANG HADIR PADA WAKTU ITU .