BLOG NYA ORANG BOROBUDUR
WA . 081915432171

Selasa, 11 September 2012

WOERSITAGAMA ( SE 19 )

WOERSITAGAMA  ,
SERAT WOELANAN ISI PIWOELANG AGAMI WARNI WARNI  .
KAWEDALAKEN DENING PARA PANDITA ING DJAWI TENGAH .
TAHOEN XI . No.VIII . 15 AUGUSTUS , 1938 .
NOMER HALAMAN 227 - 258 . 15,7 x 23,4 cnt .

Rp.40.000


Tidak ada komentar:

Posting Komentar