BLOG NYA ORANG BOROBUDUR
WA . 081915432171Rabu, 02 Februari 2011

SENENG ETOENG


DJILIDAN ANGKA , Anggitane toewan M.CRIJNS lan A.SCHUIT , kanggo tjetjekelan goeroe , kang ndjawakake R. INGGRIS .
W.VERSLUYS ( NV) AMSTERDAM - BATAVIA.C - PARAMARIBO , 1941 .

120 halaman , 13 x 19 cnt .

TERJUAL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar