BLOGNYA ORANG BOROBUDUR
SELAMAT TAHUN BARU 2018 , SEMOGA KEDAMAIAN & KESEJAHTERAAN MENYERTAI KITA
WA . 08191 54321 71

Senin, 23 Mei 2011

PERDJANDJIAN SEWA

Surat " PERDJADJIAN SEWA " , HUUROVEREENKOMST .sewa  PHILIPS RADIO ONTVANGTOESTEL type 295 . tahun 25 NOV 1939 , dalam 2 bahasa Belanda dan Melajoe .

TERJUAL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar